Castellano  |  Contacte

Home | Centres i etapes / Preinscripció | Formació persones adultes

Formació persones adultes

La formació de persones adultes (FPA) és el conjunt d’activitats d’aprenentatge pensat perquè les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals.

 Per accedir a la formació de persones adultes cal tenir més de 18 anys. També hi poden accedir els joves de 16 a 18 anys que vulguin preparar-se per fer les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà, facin un curs d’acolliment lingüístic o no puguin assistir a centres de règim ordinari perquè treballen, tenen necessitats educatives específiques o són esportistes d’alt rendiment.

A Sant Quirze del Vallès, la formació de les persones adultes compta amb el Centre Municipal de Formació de Adultes l'Olivera.