Castellano  |  Contacte

Trets d'identitat de l'Escola Municipal de Música

 Missió  

Oferir un ensenyament musical de qualitat, dirigit a infants, joves i adults, que desitgin una educació musical complementària o professionalitzadora, a través d'una pedagogia basada en l'aprendre a aprendre, l'atenció a la diversitat de necessitats, capacitats i interessos, amb l'objectiu d'estendre els beneficis de la música en la societat i en el desenvolupament de les persones i contribuir a l'enriquiment cultural de la societat. 

Visió

 

Ser un referent pedagògic i musical en l'educació musical del Sant Quirze del Vallès i de tot el país, apostant per la innovació educativa i la implicació en l'entorn sociocultural.

Valors

Escola Catalana, arrelada al país, a la llengua i a la cultura catalanes
Escola amb valors basats en l'Humanisme 
Escola Compromesa amb la seva missió
Escola Responsable i respectuosa
Escola Oberta a tot tipus de músiques
Escola Innovadora, pedagògicament i tecnològica
Escola Atenta i Implicada a les Necessitats, Capacitats i Interessos dels seus alumnes