Inici /

Ocupació i ús comú especial de la via pública per talls de carrers

DescripcióSol·licitar l’autorització per a talls de carrers per a l’ús comú especial de la via pública.


Qui ho pot demanar?  • Qualsevol persona física o jurídica interessada


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils,
  • els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar  • Sol·licitud model
  • En el cas d'utilització de grua, quan l'alçada ho requereixi, autorització d'AENA (consultar en informació urbanística de l'Àrea de Desenvolupament Urbà).

 


Antelació amb què cal demanarCom a mínim, 5 dies hàbils previs a l’ús privatiu de la viaOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal
On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
1.     Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.     Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.     Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.     Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.     Feu clic en continuar.
6.     Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorPolicia Local


Termini per resoldre i notificar3 dies


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostD'acord amb l'ordenança fiscal: 3.2 Taxa per ocupacions del domini públic.

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Observacions1. Els talls o tancaments de carrers regulats com a vies principals en les ordenances fiscals, s’haurà de fer en l’horari comprès entre les 10.00 i les 16.00 hores.


2. Els talls o tancaments de carrers de l’àmbit d’influència de centres escolars, en general, no es podran realitzar en els horaris següents:


  • de 08.30 a 09.30 hores,
  • de 16.00 a 17.00 hores

3. El titular de l'autorització haurà de senyalitzar, al seu càrrec, les interrupcions del trànsit amb tanques i/o cons i les plaques corresponents. La Policia Local es reserva el dret d'ampliar aquesta condició i sol·licitar personal a càrrec del demandant pel control del trànsit.


4. Per a la seguretat dels vianants, el titular de l’autorització haurà d'adoptar les mesures i proteccions necessàries, per garantir la seguretat de les persones i dels vehicles estacionats i evitar la caiguda d'objectes a la via pública; prendre les precaucions adequades per no deteriorar el paviment existent i col·locar les proteccions i el material apropiat a cada cas.


5. Les urgències que es puguin donar quedaran sota la consideració del responsable del servei de la Policia Local.


6. La policia local podrà comprovar si les condicions en el moment de l’ús de la via són les adients.


7. La no realització de l’ocupació s’haurà de comunicar amb una antelació mínima de 72 hores per tal que no s’acrediti el tribut, llevat de circumstàncies objectives ben motivades.


8. En tot moment, la Policia Local, per raons sobrevingudes, es reserva la facultat d'ordenar la retirada o el desplaçament dels objectes de l’ocupació de la via pública.


9. El titular de l’autorització serà el responsable de qualsevol risc que pugui esdevenir de l’ús que en farà de la via pública.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto