Inici / Viure a Sant Quirze / Gent Gran / Ajuts i prestacions

Ajuts i prestacions

Ajuts i prestacions

El Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès gestiona tota una sèrie d'ajuts i prestacions per a la gent gran, bé siguin de titularitat municipal, bé d'altres administracions. En cada cas, els professionals estudien la millor opció per garantir el benestar de la gent gran del municipi.

La relació d'ajuts i prestacions que gestionem des del Servei de Benestar Social és la següent:


Ajuts per a centres de dia, centres residencials o pisos tutelats

Ajuts econòmics de la Generalitat de Catalunya que complementen els ingressos de la persona gran i l'aportació econòmica de les persones que hi estan obligades, per permetre l'accés a centres de dia, places residencials per a gent gran o habitatges tutelats no finançats. 

Pensió no contributiva per jubilació

Prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic a favor de persones més grans de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. La quantia de la prestació, atorgada per la Generalitat de Catalunya, és variable i depèn dels ingressos personals de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui. 

Ajut de lloguer

Els titulars d'un contracte de lloguer que es trobin en condicions especials o en situació de risc d'exclusió social per motius residencials, poden sol·licitar un ajut de lloguer. Cal que la unitat de convivència tingui uns ingressos bruts anuals ponderats no superiors a uns barems del salari mínim interprofessional (SMI). En cap cas es concediran ajuts al lloguer quan el contracte s'hagi signat entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, néts).

Ajut pel manteniment de despeses bàsiques de la llar

Prestació permanent de dret subjectiu per a aquelles persones que, tot i ser pensionistes de les prestacions de mort i supervivència del sistema de la Seguretat Social, no poden atendre, amb els seus ingressos, les despeses pròpies del manteniment dels serveis de la llar habitual que compartien amb la persona causant. L'ajut és titularitat de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu permetre a la persona sol·licitant conservar una vida independent. 

Servei d'ajuda a domicili

Es tracta d'un servei que pot demanar qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès que necessit suport en l'atenció d'una persona gran o dependent o en aquelles situacions de desestructuració familiar en què els tècnics valorin convenient un suport. L'ajut es concreta en un conjunt d'accions que es fan a la llar de l'usuari dirigides a proporcionar atencions personals, d'ajuda a la llar i de suport social. És un programa gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, a través de la contractació d'una empresa que realitza el servei, però la sol·licitud es fa a través del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament. El servei és de copagament, en funció de la situació socioeconòmica de la persona sol·licitant, i les tasques es concreten en funció de les necessitats expressades i detectades pels professionals. 

 

Servei de teleassistència

Aquest servei dóna tranquil·litat, seguretat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes. El servei està finançat per la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis i l'IMSERSO. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ofereix aquest servei a les persones de més de 80 anys del municipi i a aquelles que tenen una prescripció mèdica de risc de salut.

Ajuts individualitzats

Prestació destinada a cobrir necessitats bàsiques de la persona o la família com ara subministraments, petits arranjaments d'habitatges o aliments, entre d'altres. L'ajut econòmic forma part d'un pla de treball dels professionals dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Quirze per potenciar canvis positius en una situació personal o familiar amb disfuncions socials.        

L'equip bàsic d'atenció primària ha de fer la diagnosi de la situació socioeconòmica de la família i aplicar els corresponents barems que determinaran la concessió o no de l'ajut.                    

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto